Mācību kursi pieaugušajiem

Zini vairāk - dzīvo spilgtāk

Digitālā identitāte un informācijas drošība (1.līmenis)

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Datoru un viedierīču izmantošana un sagatavošana darbam.
2 - Tīkla etiķete (neetiķete), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūra.
3 - Kiberdrošības pamati, drošība internetā un kiberhigiēna.
4 - Ievads vispārīgā datu aizsardzības regulā.
5 - Informācijas meklēšana, portālu izmantošanas pamati, informācijas filtrēšana un meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem un atslēgvārdiem.
6 - Digitālās identitātes pamati, eParaksts, banku un divfaktoru autentifikācijas izmantošana.
7 - Dažādu digitālo rīku un e-pakalpojumu izmantošanas pamati.
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1- Darbs ar MS Excel darbgrāmatām
2 - Aprēķinu veikšana MS Excel programmā
3 - Formatēšana
4 - Diagrammu uzbūves pamati
5 - Datu konsolidēšana
6 - Apkopojuma tabulas un diagrammas
7 - Darbs ar MS Excel masīviem
8 - Kopīgs darbs MS Excel
9 - Programmēšanas elementi
Iepriekšēja izglītība
Bez nosacījumiem

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Personālā datora uzbūve
2 - Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
3 - Tekstu apstrāde
4 - Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu
5 - Prezentāciju veidošana
6 - Interneta lietošana
7 - Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana internetā
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Uzņēmuma saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi.
2 - Informācijas bāzes sagatavošana.
3 - Reģistru sākotnēja aizpildīšana.
4 - Sākotnējo atlikumu ievadīšana. Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām
5 - Darba alga un kadru uzskaite.
6 - Uzskaites vispārējie principi. Materiālu un pakalpojumu uzskaite.
7 - Ražošanas un materiālu uzskaite. Materiāla apkopojums.
8 - Kases operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
9 - Bankas operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
10 - Valūtas operāciju uzskaite. Materiāla apkopojums.
11 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
12 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
13 - Norēķini ar norēķina personām un kontraģentiem.
14 - Perioda nobeigšana.
15 - Reglamenta pārskati.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Datorprogramma AutoCad

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Iepazīšanas ar programmu
2 - Darba uzsākšana
3 - Primitīvu zīmēšana
4 - Pirmie rasējumi
5 - Projicēšanas rasēšana
6 - Bloki
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, JavaScript).
2 - Tīmekļa vietnes servera programmēšana
3 - Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
4 - Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
5 - Tīmekļa lapas elementu sagatave.
6 - Stila lapu kaskadēšana.
7 - Tīmekļa vietnes uzlabošana
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Datorgrāmatvedība HORIZON

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1 - Datorprogrammas HORIZON konfigurācija
2 - Informācijas bāzes sagatavošana
3 - Reģistru sākotnēja aizpildīšana
4 - Informācijas apkopojums par programmas grāmatvedība HORIZON pamatfunkcijām un formām
5 - Preču un materiālo vērtību uzskaite
6 - Norēķini ar debitoriem un kreditoriem
7 - Darba algas uzskaite
8 - Naudas operāciju uzskaite. Kases operāciju uzskaite
9 - Naudas operāciju uzskaite. Bankas operāciju uzskaite
10 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite
11 - Norēķini ar norēķina personām.
12 - Norēķini ar budžetu
13 - Perioda nobeigšana
14 - Reglamenta pārskati
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Digitālās prasmes pamatlīmenim

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Klātiene, 30% ZOOM
56,32 EUR
160 h
1. Sagatavošanās darbam ar digitālajām ierīcēm.
2. Informācijas apstrāde, datu pratība
3. Komunikācija un sadarbība.
4. Digitālā satura veidošana
5. Drošība digitālajā vidē
6. Problēmu risināšana digitālajā vidē
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Kontakti

DAUGAVPILS
LUDZA
KRĀSLAVA
PREIĻI
LĪVĀNI
JĒKABPILS
18.novembra iela 37a, LV-5401
tel./fakss +371 22135555
mob. +371 27650982
info@mcplus.lv
P. Miglinīka iela 27, LV-5701,.
Andreja Paulāna iela 2,
LV-5301,
1.Maija iela 5, LV-5701
Ludzas nov.,
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Dīķu iela 1, Kraslavas nov., LV-5601
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
Andreja Paulāna iela 2, Preiļu nov., LV-5301
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Domes iela 3
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Viestura iela 5, LV-5201
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
ESF projektāNr. 8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
© mcplus.lv. Visas tiesības aizsargātas
Made on
Tilda