© 2016 Your company

Mācību kursi pieaugušajiem

Zini vairāk - dzīvo spilgtāk

Komerczinības (Komercdarbinieks ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1. Mazumtirdzniecības uzņēmuma vadība
2. Komercdarbības pamati.
3. Prečzinības pamati.
4. Tirgzinības un reklāma.
5. Pārdošanas psiholoģija.
6. Pārtikas sanitārija un higiēnas pamatprasības.
7. Kases operāciju un preču kustības darba organizācija tirdzniecības uzņēmumā.
8. Grāmatvedības pamati.
9. Tirdzniecības uzskaites iekārtas.
10. Dokumentu pārvaldība.
960 h
61.00 €
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa 5%
Stundas (ak.st.)

Sociālā aprūpe (Aprūpētājs)

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Daugavpils, Krāslava, Jēkabpils
66.00 €
640 h
1. Sabiedrības un cilvēka drošība.
2. Sociālās aprūpes process.
3. Aprūpētāja profesija, profesionālā ētika.
4. Sociālpsiholoģijas pamati.
5. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija.
6. Pirmā palīdzība un ABC (noskaidro, kas noticis ar cietušo un sniedz nepieciešamo palīdzību: A- aero-gaiss; gaisa caurplūsmas, elpceļu atbrīvošana B- breathing- elpošana; tās nodrošināšana C- circulation - cirkulācija; asinsrites nodrošināšana).
7. Darba un saistību tiesības.

Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība
DAUGAVPILS
LUDZA
KRĀSLAVA
PREIĻI
LĪVĀNI
JĒKABPILS
18.novembra iela 37a, LV-5401
tel./fakss +371 22135555
mob. +371 27650982
info@mcplus.lv
P. Miglinīka iela 27, LV-5701,.
Andreja Paulāna iela 2,
LV-5301,
1.Maija iela 5, LV-5701
Ludzas nov.,
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Dīķu iela 1, Kraslavas nov., LV-5601
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
Andreja Paulāna iela 2, Preiļu nov., LV-5301
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Domes iela 3
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Viestura iela 5, LV-5201
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
ESF projektāNr. 8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
© mcplus.lv. Visas tiesības aizsargātas
Made on
Tilda