© 2016 Your company

Mācību kursi pieaugušajiem

Zini vairāk - dzīvo spilgtāk

Grāmatvedības uzskaites pamati

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Grāmatvedības uzskaites pamati.
2. Konti grāmatvedības uzskaitē
3. Naudas līdzekļu uzskaite
4. Norēķinu uzskaite
5. Krājumu uzskaite
6. Pamatlīdzekļi
7. Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
8. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu".
9. Darba samaksas uzskaite
10. Pašu kapitāls
11. Individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites īpatnības
12. Likums „Par nodokļiem un nodevām"
13. Likums „Par pievienotās vērtības nodokli"
14. Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
15. Mikrouzņēmumu nodokļa likums
16. Likums „Par dabas resursu nodokli"
17. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli"
18. Uzskaites metodikas piemērs tirdzniecības uzņēmumā
19. Personālā datora pielietošana grāmatvedības uzskaitē
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Mazā biznesa organizēšana

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Apmacība
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Sabiedrības vajadzības un resursi
2. Tirgus teorijas pamati
3. Mazā biznesa organizēšanas būtība
4. Biznesa vide
5. Mazā biznesa organizēšana
6. Biznesa plāna izstrāde
7. Ražošana, izmaksas un peļņa
8. Ekonomiskās izaugsmes faktori
9. Valsts loma tirgus ekonomikā
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

AutoCad metālapstrādē

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
54.00 €
160 h
1 - Iepazīšanas ar programmu
2 - Darba uzsākšana
3 - Primitīvu zīmēšana
4 - Pirmie rasējumi
5 - Projicēšanas rasēšana
6 - Bloki
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

BIM arhitektūrā

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
51,20 €
160 h
1 - BIM ievads
2 - BIM prasības un izpildes plāns
3 - BIM modelēšana (kopējie principi)
4 - Vienotā datu vide
5 - BIM koordinēšana (kvalitātes pārbaudes un informācijas vadība)
6 - BIM kalendāra grafika izstrāde (4D)
7 - BIM tāmēšana (5D)
8 - BIM modelēšana arhitektiem
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

BIM būvniecībā

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
51,20 €
160 h
1 - BIM ievads
2 - BIM prasības un izpildes plāns
3 - BIM modelēšana (kopējie principi)
4 - Vienotā datu vide
5 - BIM koordinēšana (kvalitātes pārbaudes un informācijas vadība)
6 - BIM kalendāra grafika izstrāde (4D)
7 - BIM modelēšana būvniecībā
8 - BIM tāmēšana (5D)
9 - BIM būvlaukumā
10 - BIM izmantošana būvuzraudzībā
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
51,20 €
160 h
1 - Uzņēmuma saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi.
2 - Informācijas bāzes sagatavošana.
3 - Reģistru sākotnēja aizpildīšana.
4 - Sākotnējo atlikumu ievadīšana. Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām
5 - Darba alga un kadru uzskaite.
6 - Uzskaites vispārējie principi. Materiālu un pakalpojumu uzskaite.
7 - Ražošanas un materiālu uzskaite. Materiāla apkopojums.
8 - Kases operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
9 - Bankas operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
10 - Valūtas operāciju uzskaite. Materiāla apkopojums.
11 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
12 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.
13 - Norēķini ar norēķina personām un kontraģentiem.
14 - Perioda nobeigšana.
15 - Reglamenta pārskati.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Datorgrāmatvedība Horizon

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
51,20 €
160 h
1- Datorprogrammas HORIZON konfigurācija
2 - Informācijas bāzes sagatavošana
3 - Reģistru sākotnēja aizpildīšana
4 - Informācijas apkopojums par programmas grāmatvedība HORIZON pamatfunkcijām un formām
5 - Preču un materiālo vērtību uzskaite
6 - Norēķini ar debitoriem un kreditoriem
7 - Darba algas uzskaite
8 - Naudas operāciju uzskaite. Kases operāciju uzskaite
9 - Naudas operāciju uzskaite. Bankas operāciju uzskaite
10 - Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite
11 - Norēķini ar norēķina personām.
12 - Norēķini ar budžetu
13 - Perioda nobeigšana
14 - Reglamenta pārskati
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Projektu vadība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Vadīšanas būtība. Vadības teoriju attīstība.
2. Organizācijas jēdziens un vispārējs raksturojums.
3. Vadīšanas process un tā specializētās darbības – funkcijas.
4. Organizācija kā atklāta sistēma sociāli ekonomiskajā vidē.
5. Organizācijas mērķi, to klasifikācija.
6. Vadīšanas principi.
7. Vadīšanas metodes.
8. Plānošana vadībā.
9. Organizēšanas funkcijas būtība un nepieciešamība.
10. Vadītāja pilnvaras, atbildība, vara.
11. Kontroles būtība un loma vadīšanas procesā.
12. Pārmaiņas organizācijā, to būtība un nepieciešamība.
13. Projektu vadīšanas būtība.
14. Projekta dzīves cikls un vadīšanas fāzes.
15. Projekta vadīšanas sistēma.
16. Projekta organizatoriskā struktūra.
17. Plānošana projektu vadīšanā.
18. Projekta īstenošana.
19. Microsoft Project programmas izmantošana
20. Projekta uzraudzība un novērtējums.
21. Projekta noslēgums.
22. Personāla vadības attīstības tendences.
23. Personāla vadīšana: procesuālās funkcijas
24. Personāla vadīšanas profila funkcijas.
25. Personāla vadīšanas pamatsistēmas.
26. Indivīda intereses un to loma vadīšanā.
27. Grupa un procesi tajā.
28. Personāla vadīšanas tips (stils) un to ietekmējošie faktori.
29. Lēmumu pieņemšana personāla vadīšanā un grupā.
30. Psiholoģiskās gaisotnes veidošana organizācijā.
31. Komunikācijas process.
32. Komunikācijas struktūra.
33. Neverbālā komunikācija.
34. Verbālā komunikācija.
35. Informācijas sniegšana.
36. Publiskā telpa. Personas teritoriālais modelis.
37. Runātāja pašpadeve, pašprezentācija.
38. Publiskā runas sagatavošana un vadīšana.
39. Prezentācijas sagatavošana un vadīšana.
40. Dokumentu pārvaldības pamatuzdevumi.
41. Kārtība „Par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu".
42. Dokumenta izstrādes tehniskās prasības
43. Rekvizīti, kas nodrošina dokumentam juridisko spēku.
44. Adresāts.
45. Dokumentu apstiprināšana un saskaņošana.
46. Dokumenta oriģināls un oriģināla atvasinājums.
47. Elektronisko dokumentu pārvaldība.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Datorprogramma AutoCad

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
51,20 €
160 h
1 - Iepazīšanas ar programmu
2 - Darba uzsākšana
3 - Primitīvu zīmēšana
4 - Pirmie rasējumi
5 - Projicēšanas rasēšana
6 - Bloki
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Biznesa projektu un komandas vadība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Biznesa projekta izstrāde un vadība.
2. Biznesa projekta vadītāja pilnvaras, atbildība, vara
3. Biznesa projekta komandas vadība.
4. Biznesa projekta dokumentācijas izstrāde un pārvaldīšana.
5. Biznesa projekta īstenošanas uzraudzība un novērtējums.
6. Biznesa projekta noslēgums
7. Digitālie biznesa projektu vadības rīki
8. Lietišķā komunikācija un prezentācijas prasmes
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (daļēji klātienē)

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1 - Sabiedrības un cilvēka drošība
2 - Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
3 - EIKT pamatprocesi un darbu veidi
4 - EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
5 - Algoritmizācijas un programmēšanas pamati
6 - Serveru izvēle un uzstādīšana
7 - EIKT drošības politikas veidošana
8 - Datortehnikas komplektēšana un montāža
9 - Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
10 - Biroja tehnikas apkope un remonts
11 - Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana
12 - Perifērijas iekārtu apkope un remonts
13 - Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
14 - EIKT produktu izstrāde
960 h
78,08 €
Daugavpils, Jēkabpils
Pilsēta
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Digitālais mārketings

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
40,00 €
160 h
1 - Ievads interneta mārketingā. Interneta vides izmantošana mārketinga mērķiem.
2 - Uzņēmuma informācijas resursi interneta tīklā.
3 - Korporatīvās vietnes optimizēšana un virzīšana.
4 - Mārketinga pētījumi interneta tīklā.
5 - Mārketinga komunikācijas interneta tīklā
6 - Mārketinga stratēģiju izstrāde.
7 - Mārketings sociālajos tīklos (SMM).
8 - Reklāma un PR interneta tīklā.
9 - E-pasta mārketings.
10 - Interneta veikala izveide.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1 - Iepazīšanās ar programmu "HORIZON".
2 - Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē izmantojot datorizēto uzskaites programmu "HORIZON".
3 - Iepazīšanās ar programmu "1C: Grāmatvedība".
4 - Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē izmantojot datorizēto uzskaites programmu "1C: Grāmatvedība".
5 - Finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē
izmantojot programmu "Microsoft Excel"
160 h
51,20 €
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)
Attālināti
Apmacība

Programmēšana (daļēji klātienē)

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1 - EIKT pamatprocesi un darbu veidi
2 - EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
3 - Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
4 - Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
5 - Datorsistēmas un datortīkli
6 - Sistēmu programmēšana
7 - Datu bāzu programmēšana
8 - Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
9 - Programmēšanas tehnoloģijas
10 - Matemātikas speciālās nodaļas
11 - EIKT drošības politika
12 - EIKT produktu izstrāde
13 - Sabiedrības un cilvēka drošība
14 - Iniciatīva un uzņēmējdarbība
15 - Sociālās un pilsoniskās prasmes
16 - Zaļās prasmes
960 h
78,08 €
Daugavpils
Pilsēta
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Telemehānika un loģistika (daļēji klātienē)

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Daugavpils
61.00 €
960 h
1 - Loģistikas pamati;
2 - Iepirkumu loģistika;
3 - Ražošanas loģistika;
4 - Sadales loģistika;
5 - Transporta loģistika;
6 - Tirgzinības pamati un reklāma;
7 - Komercdarbības pamati;
8 - Lietišķā angļu valoda;
9 - Grāmatvedības pamati;
10 - Lietišķā informātika;
11 - Dokumentu pārvaldība;
12 - Sabiedrības un cilvēkadrošība;
13 - Lietišķā saskarsme;
14 - Kvalifikācijas prakse;
15 - Kvalifikācijas eksāmens.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Tīmekļa vietņu programmēšana un WEB dizaina risinājumu izstrāde

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1 - Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, JavaScript).
2 - Tīmekļa vietnes servera programmēšana
3 - Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
4 - Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
5 - Tīmekļa lapas elementu sagatave.
6 - Stila lapu kaskadēšana.
7 - Tīmekļa vietnes uzlabošana
160 h
51,20 €
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)
Attālināti
Apmacība

Biroja darbības organizēšana
uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai

Pamatizglītība
Iepriekšēja izglītība
1. Darba vietas organizēšana.
2. Informācijas pārvaldība.
3. Saziņas veidi.
4. Sūtījumi.
5. Biroja produktu iegāde.
6. Lietišķo tikšanos organizēšana.
7. Korporatīvā komunikācija.
8. Komunikācija ar informācijas tehnoloģiju starpniecību.
9. Psiholoģiskā vide organizācijā
160 h
40,00 €
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)
Attālināti
Apmacība

Metālapstrāde

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Jēkabpils,
Daugavpils
87.00 €
480 h
1. Lokmetināšanas (MAG) darbu tehnoloģija
2. Materiālu mācības pamati
3. Rasēšanas pamati
4. Elektrotehnikas pamati un elektrodrošība
5. Datoru lietošanas pamati
6. Profesionālā terminoloģija angļu valodā
7. Sabiedrības un cilvēka drošība
8. Lietišķā saskarsme

Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Enerģētika un elektrotehnika

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Daugavpils, Jēkabpils,
73.81 €
960 h
1. Elektrotehnika un elektronikas pamati
2. Elektromontiera darba tehnoloģija
3. Materiālmācība
4. Rasēšana
5. Sabiedrības un cilvēka drošība
6. Lietišķā informātika.
7. Elektromontāžas darbi
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Būvniecība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Jēkabpils,
77.47 €
960 h
1. Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
2. Sienu mūrēšana
3. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
4. Betonēšanas pamati
5. Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
6. Ģeodēzisko darbu izpilde
7. Sabiedrības un cilvēku drošība
8. Lietišķā informātika
9. Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
10. Pamatu un sienu izbūve
11. Grīdu konstrukciju izbūve
12. Ēku koka konstrukciju izbūve
13. Ēku metāla un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūve
14. Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana
15. Būvprojekta ekonomiska daļa. Vispārīgie jautājumi
16. Metāla karkasa ēku montāžā
17. Koka ēku montāža
18. Sarežģītu būvelementu mūrēšana
19. Jumtu iesegumu ieklāšana
20. Zemes darba organizēšana, ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 5%
Pilsēta
Daugavpils,
40.00 €
640 h
1. Organizācijas darbības pamatprocesi
2. Biroja darba organizēšana
3. Dokumentēšana
4. Dokumentu informācijas aprite
5. Dokumentu un arhīva pārvaldība
6. Korporatīvā komunikācija
7. Personāla dokumentu izstrāde un aprite
8. Lietišķā informātika
9. Lietišķā angļu valoda
10. Lietveža kvalifikācijas prakse
11. Kvalifikācijas eksāmens
12. Sabiedrības un cilvēka drošība
13. Personas datu aizsardzība
14. Iniciatīva un uzņēmējdarbība.
15. Sociālās un pilsoniskās prasmes
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Ražošanas loģistika

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Ražošanas loģistikas būtība
2. Ražošanas loģistikas darbības virzieni
3. Ražošanas loģistikas sistēmas būtība un pamatveidi
4. Materiālo resursu/ vajadzību plānošanas sistēmas
5. Resursu/ produkcijas plānošanas sistēma
6. Ražošanas loģistikas sistēmu priekšrocības un trūkumi
7. Materiālu
8. piegāžu grafiku izstrādāšana,
9. izpilde un kontrole
10. ražošanas
11. uzņēmumam
12. Ražošanas
13. uzņēmuma materiālu
14. piegāžu pasūtījumi
15. Krājumu vadīšana
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Praktiskais mārketings

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
40,00 €
160 h
1. Vispārīga mārketinga koncepcija.
2. Tirgus segmentācija.
3. Mārketinga pētījumi.
4. Mārketinga analīze.
5. Patērētāju uzvedība.
6. Mārketinga stratēģijas.
7. Mārketinga komunikāciju vadība.
8. Digitālais mārketings.
9. Mārketings sociālajos tīklos
10. Mārketinga pasākumu efektivitātes novērtēšana
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
40,00 €
160 h
1. Uzņēmējdarbība
2. Uzņēmējdarbības vide
3. Uzņēmējdarbības ētika
4. Uzņēmējdarbības organizācija
5. Uzņēmējdarbības efektivitāte
6. Riski uzņēmējdarbībā
7. Biznesa analīze: metodes, piemēri, problēmas
8. Uzņēmējdarbības plānošana
9. Biznesa plāns
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Pilsēta
Daugavpils,

Uzņēmējdarbības pamati

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Uzņēmējdarbības pamati
2. Uzņēmuma vadīšanas pamati
3. Grāmatvedības pamati
4. Dokumentu pārvaldība
5. Personas datu aizsardzība
6. Biznesa plāns
7. Mārketinga pamati un digitālie rīki uzņēmējdarbībā
8. Lietišķo tikšanos organizēšana.
9. Saskarsmes prasmes uzņēmējdarbībā
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Tāmēšanas pamati

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
50.80 €
160 h
1. Ievads. Būvniecības process
2. Būvkomersantu klasifikācija
3. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu sistēma
4. Darbu organizēšana būvuzņēmumā
5. Ievads. Tehniskās grafikas pamati
6. Būvniecības rasējumu izstrādāšana
7. Skiču izstrādāšana dažādiem būvju būvkonstrukciju veidiem
8. Ievads. Lietišķā informātika.
9. Operētājsistēma Windows
10. Teksta redaktors Word
11. Tabulu procesors Excel
12. Būvprojekta ekonomiska sadaļa
13. Būvniecības produkcija
14. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu sistēma
15. Būvdarba apraksts un prasības būvdarbu apraksta sastāvam
16. Tāmju informatīvie elementi
17. Būvprojektu terminoloģija
18. Tāmes elementi
19. LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
20. Tāmju sastādīšana
21. Tāmju kvalitātes atbilstības prasības
22. Tiešās izmaksas
23. Būvniecības izmaksas ietekmējoši faktori
24. Pieskatāmas izmaksas
25. Tāmju aktualizācija
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība

Personāla vadība

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
40,00 €
160 h
1. Vadības process un būtība.
2. Organizācijas jēdziens un vispārējs raksturojums.
3. Personāls un tā nozīme organizācijā.
4. Personāla vadības būtība un process organizācijā.
5. Darbs ar personālu.
6. Izdevumi personālam.
7. Lietišķā karjera.
8. Komunikācija personāla vadības procesā.
9. Publiska informācijas sniegšana
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Pilsēta
Attālināti

Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Attālināti
40.00 €
160 h
1. Dokumentēšanas būtība.
2. Pārvaldes dokumentu izstrāde.
3. Dokumentu aprite.
4. Dienesta atzīmes.
5. Protokola veidi, to noformēšana un uzskaite.
6. Iesniegumu un atbildes uz iesniegumiem noformēšana.
7. Dokumenta oriģināla atvasinājuma noformēšana.
8. Personāla darba tiesisko attiecību dokumentu izstrāde un aprite.
9. Citu personāla dokumentu izstrāde un aprite.
10. Personas datu aizsardzība.
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1. Uzņēmuma un klientu apkalpošanas kultūra
2. Pārdošanas un klientu apkalpošanas cikls uzņēmumā.
3. Pārdošanas stratēģija un process
4. Klienta apkalpošanas process
5. Pārdošanas komandas izveide un motivācija
160 h
40,00 €
Attālināti
Pilsēta
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
1. Vienkāršā ieraksta uzsaites sistēma
2. Saimnieciskās darbības kritēriji
3. Grāmatvedības organizēšana saimnieciskās darbības veicējiem
4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma
5. Patentmaksa
6. Paziņota saimnieciskā darbība
7. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
8. Pievienotās vērtības nodoklis
9. Saimnieciskās darbības izbeigšana
10. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
11. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite
12. Krājumu uzskaite, citi reģistri
13. Nodokļu deklarācijas un atskaites
160 h
40,00 €
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)
Apmacība
Attālināti

Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa
40,00 €
160 h
1. Vadības grāmatvedība.
2. Finanšu analīze.
3. Finanšu analīzē pielietojamās metodes.
4. Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma.
5. Nodokļu administrēšana
6. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
7. Mikrouzņēmumu nodoklis.
8. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis.
10. Pievienotās vērtības nodoklis.
11. Nekustamā īpašuma, dabas resursu nodoklis. Izložu un azartspēļu nodoklis.
12. Pārējie netiešie nodokļi
13. Darījumi interneta vidē to veidi un atšķirības.
14. Darījumiem interneta vidē nepieciešamie dokumenti grāmatvedībā, to reģistrēšana.
15. Darījumi interneta vidē to uzskaite.
16. Inovatīvie IT risinājumi profesionālajā darbībā.
Iepriekšēja izglītība
Vidējā izglītība
Apmacība
Attālināti

Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos

Pamatizglītība
Iepriekšēja izglītība
1. Darba aizsardzības organizatoriskās prasības darbam elektroietaisēs.
2. Darba aizsardzības tehniskās prasības darbam pie atslēgta sprieguma.
3. Elektroietaišu atvienošana no enerģijas avotiem.
4. Sprieguma neesamības pārbaude elektroietaisēs.
5. Darba vietas aizsargzemējums.
6. Aizsardzība pret spriegumaktīvu daļu darba vietas tuvumā.
7. Drošības zīmju un nožogojumu izvietošana elektroietaisēs.
8. Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā.
32 h
14.40 €
Daugavpils, Jēkabpils
Pilsēta
Mācību maksa 10%
Stundas (ak.st.)

Elektroietaišu ekspluatācija

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Daugavpils, Jēkabpils,
36.00 €
98 h
1. Elektroietaišu apskates.
2. Pārvades un sadales tīklu vizuālo apskašu un mērījumu dokumentu aizpildīšana un noformēšana.
3. Elektroietaišu defektēšana.
4. Pārvades un sadales tīklu un ar tiem saistīto elektroietaišu pārbaudes.
5. Elektroietaišu tehniskās dokumentācijas uzturēšana.
6. Elektroietaišu ekspluatācijas un remontdarbi.
7. Elektroietaišu atklāto defektu novēršana.
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Elektroietaišu tehniskās pārbaudes

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Daugavpils, Jēkabpils,
14.40 €
32 h
1. Elektroietaišu ražotāja instrukcijas
2. Elektroietaišu defekti.
3. Elektroietaišu tehniskās apkopes.
4. Elektroietaišu remontdarbu veidi.
5. Elektroietaišu parametri un to iestatīšana.
6. Energoiekārtu un sistēmu pārbaudes
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība

Elektromontāžas darbi

Stundas (ak.st.)
Mācību maksa 10%
Pilsēta
Daugavpils, Jēkabpils,
36.00 €
118 h
1. Iekšējo spēka un apgaismojuma tīklu montāža
2. Instrumentu un palīgietaišu tehniskā dokumentācija.
3. Darba vietas sagatavošana drošai elektroietaišu montāžas darbu veikšanai.
4. Elektroietaišu kvalitātes kritēriji.
5. Elektromontāžas darbu tehnoloģijas.
Iepriekšēja izglītība
Pamatizglītība