Registrējies un saņem BEZMAKSAS kuponu uz apmacību

Zini vairāk - dzīvo spilgtāk

Kursu saraksts:

 1. Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā
 2. Programmēšanas pamati PYTHON valodā
 3. Programmatūras testēšanas pamati
 4. Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
 5. Datu izgūšanas pamati ar SQL
 6. Digitāla personāla resursu vadība
 7. Agile projektu vadība ar Scrum
 8. Projektu vadība ar Microsoft Project
 9. WEB dizaina (UI/UX) pamati
 10. DEVOPS- programmatūras izstrādes metode
 11. Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas
 12. Digitālā mārketinga analīzes Google rīku praktiskais pielietojums
 13. E-komercijas īstenošanas uzsākšana un aktuālākās tehnoloģijas
 14. Sociālo tīklu mārketings un administrēšana ar meta business suite
 15. Tīmekļa vietņu izstrāde ar wordpress rīkiem
 16. Dizaina domāšanas tiešsaistes rīki
 17. Google rīki sadarbībai un komunikācijai
 18. 3D grafiskās projektēšanas rīks Autocad
 19. Digitālie risinājumi: e-paraksts un e-adrese. Digitāla saziņa ar valsti
 20. Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva
 21. Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
 22. Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu
 23. Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1c:grāmatvedība programmu
 24. Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
 25. Datorprasmes darbā ar Microsoft office 365 (Datorzinības BEZ priekšzināšanām )
 26. Datorprasmes darbā ar microsoft office 365 (Datorzinības ar priekšzināšanām)

Programmēšanas pamati JAVASCRIPT un HTML valodā

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
1. Interneta darbības principus;
2. Ievads JAVA;
3. HTML valodas pamati;
4. WEB izstrāde;
5. Stila lapu kaskadēšana;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Programmēšanas pamati PYTHON valodā

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Programmēšanas valodas Python struktūra un sintakse;
 2. Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana;
 3. Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes;
 4. Teksta datu apstrāde;
 5. Python3 valoda WEB lietotņu izstrādei;
 6. Ārējo servisu API izmantošana;
 7. Datu apmaiņas standarti;
 8. Python bibliotēkas un to izmantošana procesu automatizācijā;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Programmatūras testēšanas pamati

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Programmprodukta kvalitātes modelis;
 2. Testēšana un pilnais programmatūras izstrādes dzīves cikls;
 3. Testēšanas pieejas;
 4. Testēšanas norise;
 5. Testēšanas atbalsta rīki;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Darbs ar MS Excel darbgrāmatām;
 2. Aprēķinu veikšana MS Excel programmā;
 3. Formatēšana;
 4. Diagrammu uzbūves pamati;
 5. Datu konsolidēšana;
 6. Apkopojuma tabulas un diagrammas;
 7. Darbs ar MS Excel masīviem;
 8. Kopīgs darbs MS Excel;
 9. Programmēšanas elementi;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Datu izgūšanas pamati ar SQL

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Datu bāzu programmēšana;
 2. SQL valodas pamati;
 3. Tabulu izveide, aizpildīšana, dzēšana;
 4. Vaicājumu izveide;
 5. Ievads standarta funkcijās;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Digitāla personāla resursu vadība

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Personāla vadības procesu digitalizācija un automatizācija;
 2. Rīki digitalizācijai. E-dokumentu pārvalde;
 3. Personāla atlases procesa automatizācija;
 4. Jauno darbinieku integrācijas (onboarding) process. Rīki;
 5. Attālinātā darba formas;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Agile projektu vadība ar Scrum

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads Agile pamatos;
 2. Metodoloģijas pamatprincipi;
 3. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai;
 4. SCRUM lomas;
 5. Risku vadība;
 6. Plānošana ar SCRUM;
 7. Projekta uzsākšana;
 8. Projekta ieviešana;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Projektu vadība ar Microsoft Project

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Projektu vadības pamati Microsoft Project darba vide
 2. Projekta plāna izveidošana
 3. Uzdevumu izveide un organizēšana
 4. Darbs ar projekta resursiem
 5. Projekta plāna pielāgošana
 6. Projekta plāna informācijas pārvaldība
 7. Atskaišu sagatavošana ar Microsoft Office Project
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

WEB dizaina (UI/UX) pamati

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads UI/UX. UI/UX stratēģijas;
 2. Informācijas arhitektūra. Adaptīvs dizains;
 3. Grafiskais dizains;
 4. UI dizaina principi;
 5. Portfolio projekta izstrāde;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

DEVOPS- programmatūras izstrādes metode

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Programmatūras izstrādes metodoloģijas
 2. Darbs ar Git 1
 3. Darbs ar Git 2
 4. Programatūras arhitektūras un infrastruktūras veidi
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Informācijas sistēmu (IS) izstrādes tehnoloģijas

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Informācijas un informācijas sistēmas jēdziens, tās uzbūve;
 2. Datu modeļi;
 3. Informācijas sistēmu veidi;
 4. Informācijas sistēmu analīze un projektēšana;
 5. Projekta grupas darba organizēšana;
 6. Informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšana un testēšana;
 7. CASE rīks IS izstrādei;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Digitālā mārketinga analīzes Google rīku praktiskais pielietojums

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Digitālā mārketinga stratēģijas;
 2. Google un citi analīzes rīki;
 3. Mārketinga sākuma darbība e-komercijā;
 4. Mārketings sociālajos tīklos (SMM);
 5. Google rīku apskats;
 6. Reklāma un PR interneta tīklā;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

E-komercijas īstenošanas uzsākšana un aktuālākās tehnoloģijas

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads. E-komercijas un digitālā mārketinga trūkumi un priekšrocības;
 2. Mārketinga sākuma darbība e-komercijā. Digitālā mārketinga stratēģijas izveide;
 3. Mārketings sociālajos tīklos (SMM);
 4. Google rīku apskats Reklāma un PR interneta tīklā;
 5. Reklāma un PR interneta tīklā;
 6. Interneta veikala izveide;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Sociālo tīklu mārketings un administrēšana ar meta business suite

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Mārketings sociālajos tīklos (SMM).
 2. Sociālo tīklu administrēšana ar META Business suite;
 3. Facebook sociālā tīkla izmantošana;
 4. Instagram sociālā tīkla izmantošana;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Tīmekļa vietņu izstrāde ar wordpress rīkiem

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Tīmekļa vietnes funkcionalitātes plānošana;
 2. Maketu un prototipu veidošana;
 3. Metodes un tehnikas tīmekļa vietnes prasību vadībai;
 4. Tīmekļa vietnes digitālā satura veidošana;
 5. WordPress sagatavošana darbam;
 6. Tīmekļa vietnes struktūras veidošana WordPress vidē;
 7. Tīmekļa vietnes drošība;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Dizaina domāšanas tiešsaistes rīki

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads dizaina domāšanas metodē, principos un procesā;
 2. Tiešsaistes rīki komunikācijai;
 3. Skaistie dati: informācijas vizualizēšanas rīki un tehnikas;
 4. Infografikas;
 5. Digitālo platformu daudzveidība prezentāciju izveidei;
 6. Canva tiešsaistes rīka izmantošana
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Google rīki sadarbībai un komunikācijai

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Tiešsaistes sadarbības un komunikācijas jēdziens.
 2. Google konts;
 3. Google rīki;
 4. Google Drive piedāvātie risinājumi
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

3D grafiskās projektēšanas rīks Autocad

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Iepazīšanas ar programmu;
 2. Darba uzsākšana;
 3. Primitīvu zīmēšana;
 4. Pirmie rasējumi;
 5. Projecēšanas rasēšana;
 6. Bloki;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Digitālie risinājumi: e-paraksts un e-adrese. Digitāla saziņa ar valsti

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads digitālās saziņas ar valsti jomā;
 2. Papīra vai elektroniskie dokumenti?
 3. Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem;
 4. Oficiālā e-adrese – būtiskais, kas par to jāzina;
 5. Citi E-pakalpojumi un digitāla saziņa ar valsti;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Ievads Canva rīka platformā
 2. Canva tiešsaistes rīka izmantošana
 3. Canva tiešsaistes rīka izmantošana
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Sociālās inzenierijas un kiberdrošības jēdziens;
 2. Krāpniecība digitālajā vidē;
 3. Krāpniecības digitālajā vidē veidi;
 4. Kiberaizsardzības metodes;
 5. Īpaša uzmanība bērnu un jauniešu kiberdrošībai un sociālās inženierijas īpatnības.
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon programmu

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Datorprogrammas HORIZON konfigurācija;
 2. Informācijas bāzes sagatavošana;
 3. Reģistru sākotnēja aizpildīšana;
 4. Informācijas apkopojums par programmas grāmatvedība HORIZON pamatfunkcijām un formām;
 5. Preču un materiālo vērtību uzskaite;
 6. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem;
 7. Darba algas uzskaite;
 8. Naudas operāciju uzskaite. Kases operāciju uzskaite;
 9. Naudas operāciju uzskaite. Bankas operāciju uzskaite;
 10. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite;
 11. Norēķini ar norēķina personām;
 12. Norēķini ar budžetu;
 13. Perioda nobeigšana;
 14. Reglamenta pārskati;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1c:grāmatvedība programmu

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Uzņēmuma saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi;
 2. Informācijas bāzes sagatavošana;
 3. Reģistru sākotnēja aizpildīšana;
 4. Sākotnējo atlikumu ievadīšana Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām;
 5. Darba alga un kadru uzskaite;
 6. Uzskaites vispārējie principi Materiālu un pakalpojumu uzskaite;
 7. Ražošanas un materiālu uzskaite Materiāla apkopojums;
 8. Kases operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.
 9. Bankas operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem;
 10. Valūtas operāciju uzskaite Materiāla apkopojums;
 11. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite;
 12. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite;
 13. Norēķini ar norēķina personām un kontraģentiem;
 14. Perioda nobeigšana;
 15. Reglamenta pārskati;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Lietotnes un rīki prezentāciju veidošanai;
 2. Prezentācijas veidošanas secība;
 3. Prezentāciju veidi;
 4. Digitālo platformu daudzveidība prezentāciju izveidei;
 5. Tekstuālās informācijas kārtošana;
 6. Prezentācijas vizuālās daļas režija;
 7. Diagrammas veidošana slaidā;
 8. Tabula slaidā;
 9. Izvades sagatavošana;
 10. Prezentāciju dizaina principi un praktiskie ieteikumi;
80 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Datorprasmes darbā ar Microsoft office 365 (Datorzinības BEZ priekšzināšanām )

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Personālā datora uzbūve;
 2. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm;
 3. Tekstu apstrāde;
 4. Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu;
 5. Prezentāciju veidošana;
 6. Interneta lietošana;
120 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)

Datorprasmes darbā ar microsoft office 365 (Datorzinības ar priekšzināšanām)

Vidējā izglītība
Iepriekšēja izglītība
Tēmas:
 1. Vispārējs pārskats par Office 365.
 2. Teksta apstrāde programmā MS Word;
 3. Tabulas datu apstrāde programmā MS Excel;
 4. Prezentācijas materiālu sagatavošana programmā MS PowerPoint;
 5. Datu bāzes veidošana programmā MS Access;
 6. Pamatuzdevumi programmā Outlook;
 7. Dokumentu koplietošanas iespējas Office 365, kopdarbība;
 8. MS Teams funckiju izmantošana;
120 h
Bezmaksas
Attālināti/ Klātienē
Apmacība
Mācību maksa
Stundas (ak.st.)
DAUGAVPILS
LUDZA
KRĀSLAVA
PREIĻI
LĪVĀNI
JĒKABPILS
18.novembra iela 37a, LV-5401
tel./fakss +371 22135555
mob. +371 27650982
info@mcplus.lv
P. Miglinīka iela 27, LV-5701,.
Andreja Paulāna iela 2,
LV-5301,
1.Maija iela 5, LV-5701
Ludzas nov.,
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Dīķu iela 1, Kraslavas nov., LV-5601
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
Andreja Paulāna iela 2, Preiļu nov., LV-5301
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Domes iela 3
tel.: +371 22135555
info@mcplus.lv
Viestura iela 5, LV-5201
tel.: +371 27650982
info@mcplus.lv
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001)
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
NVA kuponu apmācības programma ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem!
© mcplus.lv. Visas tiesības aizsargātas
Made on
Tilda